276°
Posted 20 hours ago

Complete Tales & Poems of Edgar Allan Poe (Barnes & Noble Collectible Editions)

£20£40.00Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

The Mystery of Marie Roget” concerns another death about two years later than those in the previous story. Despite the amount of factual evidence available to the press, it concerns itself primarily with “suggestions”: I received an advance reader copy of this book to read in exchange for an honest review via netgalley and the publishers. dai oare seama ce minunată întâmplare a fost faptul că toate aceste evenimente s-au petrecut în acea singură zi a anului în care a fost destul de frig ca să facem foc, şi că fără foc sau amestecul câinelui, tocmai în clipa aceea când a intrat, eu n-aş fi luat cunoştinţă de capul de mort şi, prin urmare, n-aş fi ajuns niciodată în stăpânirea comorii?"

The Penguin Complete Tales and Poems of Edgar Allan Poe

Un al treilea lucru interesant -şi vizibil aici mai mult decât în oricare operă din serie- este dedublarea personalităţii lui Dupin şi punerea ei în postura criminalului, uzând de presupoziţia "eu cum aş fi reacţionat dacă tocmai aş fi săvârşit crima în cauza?". Dupin puts the newspapers to the test and concludes that their assertions “now appear a tissue of inconsequence and incoherence”.

Similar Items

Poe, în această "proză scurtă de dimensiuni considerabile", a dat dovadă de o uluitoare imaginaţie (stimulată poate de opiu?!). Scrierea se prezintă la început ca o povestire, iar mai apoi ca un microroman epistolar.

Complete Tales and Poems by Edgar Allan Poe | Goodreads Complete Tales and Poems by Edgar Allan Poe | Goodreads

The Imp of the Perverse (1845) is another example of a story posing as an essay. It is an examination of theories, rather than being heavy on plot. The "imp of the perverse" is a metaphoric spirit, and refers to the urge we humans feel to do something "merely because we feel we should not." The flimsy story describes an act of murder, which was meticulously planned to look like an accident, and therefore would never have been detected save for "the imp of the perverse." The narrator arouses suspicion by behaving oddly, by running around and ultimately by confessing to the murder in a clear and "distinct enunciation." The entire story describes an act of self-destruction, as the narrator was ultimately tried and hanged for the murder. Some critics theorise that Poe was forming an early theory, which was later developed by Sigmund Freud into that of the self-conscious and repression: Dacă Poe ar fi dezvoltat şi latura psihologică a personajului şi, prin urmare, ar fi făcut scrierea mai amplă, mai fluentă şi mai uşor de savurat, ar fi ieşit o capodoperă!He rebels against this voice of rationality. He knows the voice speaks the truth, but he cannot simply accept it. He has lost something vital; he has lost part of himself that will never grace his presence again. And he clings to hope, a false hope such as it is. The raven smashes this to oblivion; it destroys any last semblance of the miraculous occurring. It makes the man realise that this is life, not some whimsical world where nothing bad ever happens. People die. People we love die. Nothing can change that. Lenore will never walk through his chamber door again, and the reality drives him into madness. It shatters his life.

Complete Tales and Poems by Edgar Allan Poe | Goodreads The Complete Tales and Poems by Edgar Allan Poe | Goodreads

o chestie evidenţiată frumos: deşi naraţiune subiectivă, la persoană I, naratorul este oarecum personaj secundar (ceea ce nu e de mirare, de altfel), în schimb se proiectează ca o minte deloc sclipitoare pe lângă Auguste Dupin, un spirit grozav de pragmatic, dar al cărui pragmatism analitic îşi are obârşia în latura singurătăţii (sunt acei oameni care studiază lucrurile din jurul lor cu o aptitudine uluitoare, deprinsă în urma meditaţiei în singurătate): "Una dintre ciudăţeniile prietenului meu era acea dragoste a lui pentru noapte." I am perpetually reading this book, it used to have a big sign on it that said "for really big poops" but it got lost along the way. Although, the spirit of the book still remains and it lives in the bathroom with its other toilet brethren. Despre Poe nu mai are rost să se spună că e sumbru, însă această scriere depăşeşte limitele admise (stiu ca literatura nu are niciun fel de limite). Povestirea, cu nuanţă mitologică, are un iz din descrierea biblică (de factură iudaică):There are many other short stories including a treasure hunting story along costal South Carolina (The Gold Bug), detective stories (The Murders in the Rue Morgue and The Mystery of Marie Roget), and a selection of poems including the supernatural classic, 'The Raven'. Annabel Lee" - A hauntingly beautiful poem about the death of a young woman, believed to be inspired by Poe's wife Virginia.

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment